GP Out of Hours Service – Phone 111 – Gwasanaeth Meddygon Tu allan i Oriau – Ffoniwch 111

Phone 111 when it is URGENT but not life threatening.  NHS Direct Wales and your local GP Out of Hours service now share this easy to remember number …111.  It is free and will help you find the right advice, support and treatment.

 

Ffoniwch 111 mewn achos BRYS sydd ddim yn bygwth bywyd.  Mae Galw Iechyd Cymru a’ch gwasanaeth meddygon y tu fas i oriau lleol yn awr yn rhannu’r rhif hawdd i’w gofio yma …111.  Mae’n rhad ac am ddim a bydd yn eich helpu i gael y cyngor, cymorth a’r driniaeth gywir.

 

NHS 111 Wales – Betsi Cadwaladr University Health Board

Categories : Uncategorized